Geologické zvláštnosti

Vranovské skály

Na JZ úpatí Ralska, asi 2,5 km na SV od Mimoně, vyčnívá nad Vranovem z tmavého lesa v řadě od JV k SZ několik nápadných, světlých skal z cihlově červeného, žlutého až bílého pískovce. Od úpatí Ralska jsou skály odděleny mělkým údolím a stojí v jedné řadě na hřbetech červeně zbarveného pískovce svrchní křídy (jizerské souvrství). Skalní věže jsou z J nebo i ze S omezeny puklinami směru V – Z. Jména věží (od JV) bývala: Predigtstuhl (Kazatelna), Katzenstein (Kočičí kámen), Wiesenstein (Luční kámen), Grosser Fuchsstein (Velký liščí kámen), Kleiner Fuchsstein (Malý liščí kámen), Rutschbahn (Skluzavka), Julienhöhe (Juliina výšina) a Molkenkrug (Džbán podmáslí), stojící přímo nad posledními domky Vranova. Nejznámější ze skal, Juliina vyhlídka, má své jméno od toho, že v r. 1822 dal hrabě Franz Hartig na počest své manželky Julie, roz. Grundmannové do skály vytesat schody a na vrcholu skály upravit vyhlídkový rondel. Na úpatí Juliiny vyhlídky je ve skále na rozšířené puklině menší jeskyně.

Na skále „Molkenkrug", na severním konci Vranova, je ve spodní části vidět žlutohnědý, středně až hrubě zrnitý pískovec a nad ním nasedající žlutočervený jemnozrnný pískovec, místy se mezi polohami pískovců nacházejí 20 až 50 cm mocné lavice slepenců. Povrch skal je poměrně silně modelován zvětráváním a můžeme na něm na různých místech pozorovat voštiny a výkvěty, odpískovávání povrchových vrstviček, římsy a menší skalní brány (z větší části zasypané pískem), vzniklo tu i několik skalních hřibů, z nichž jeden, vysoký asi 2 m, stojí na vrcholu skály, jejíž strmá hladká stěna ční proti vchodu na Juliinu vyhlídku.